17.06.2012 GODZ 11:30 Niedzielne Czytanie Bajek
wtorek, 29 maja 2012 20:07
BAJKI ANDERSENA
Czytanie Bajek prowadzi aktorka teatru Norwida
Katarzyna Janekowicz.

* impreza dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
czytanie bajki, tłumaczenie nowych, nieznanych słów, rysowanie
wybranych scen lub postaci, prezentacja prac, podsumowanie.